Adresa: Fushë Kosovë
Mob: 383 44 633 609
E-mail: info@pastrimigroup.com