Adresa: Fushë Kosovë
Mob: 377 44 633 609
E-mail: pastrimi_01@hotmail.com